CoD centrum

Služby CoD centra Slovensko:

 • kompletná holistická diagnostika onkologických aj neonkologických pacientov
  • osobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie celého tela
  • vizuálna diagnostika tváre, jazyka, podľa reflexologických zón tela
  • elektrointersticiálna somatográfia (EIS) vyšetrujúca medzibunkový priestor tkanív
  • NES (nutrienergetic systém) vyšetrujúce kvantové biopole ľudského tela
  • kompletný iridologický rozbor očných dúhoviek
  • živá analýza kapilárnej krvi podľa metódy Dr.Enderleina (dark field microscopy)
 • biologická holistická liečba rakoviny podľa COD protokolu, špeciálneho čaju CoD a cielený stravovací systém
 • podrobná edukácia našich klientov o možnostiach prevencie a liečby tzv. chronických degeneratívnych ochorení
 • telefonická konzultačná činnosť na území celej Slovenskej republiky (každý štvrtok od 15.00h do 17.00h na telefónnom )

Osobnú konzultáciu a poradenstvo v oblasti holistickej diagnostiky robí MUDr.Tibor Csóka.

>> o Tiborovi Csókaovi