MUDr.Tibor Csóka

MUDr. Csóka Tibor

Narodil som sa 27.marca 1970 v Dunajskej Strede. Základnú a strednú školu som absolvoval v rodnom meste. Pregraduálne štúdium z medicíny som vyštudoval v Českej republike na Karlovej univerzite – pobočka Hradec Králové (Vojenská lekárska akadémia J.E.Purkyně v Hradci Královom). Ako absolvent som v septembri 1997 nastúpil na Interné oddelenie NsP v Dunajskej Strede. V rámci postgraduálneho štúdia som v roku 2000 atestoval z interného oddelenia I. stupňa a v roku 2004 som získal špecializáciu z klinickej onkológie. Odvtedy ako samostatne pracujúci lekár so špecializáciou pôsobím na onkologickej ambulancii v poliklinickej časti NsP Dunajská Streda.

Svoje odborné znalosti z reflexológie a iridológie som získal v Českej republike. Som certifikovaným masérom v Slovenskej republike, základy chiropraxe a psychotroniky som získal v Maďarskej republike. Biologickou holistickou liečbou rakoviny sa zaoberám od roku 2006. V tom istom roku som absolvoval u Beaty Bishop kurz z biologickej liečby rakoviny od Maxa Gersona. Som vášnivým poslucháčom kurzov a prednášok novogermánskej medicíny od Dr.Dirka Hammera. Kvantovou medicínou a diagnosticko-terapeutickými metódami tohto kvantového biopolu ľudského teľa sa zaoberám posledné 2 roky.

V roku 2005 so svojimi spolupracovníkmi sme si založili jednu non-profit civilnú organizáciu s názvom Žitnoostrovská onkologická iniciatíva, ktorou hlavnou úlohou je výstavba regionálneho onkologického centra, ktorá bola ukončená v roku 2009, ďalej podpora vzdelávania sa v komplementárnej medicíne a v oblasti biologickej holistickej liečby rakoviny, neustála edukačná činnosť laickej verejnosti na základné poznatky o rakovine, diagnostické a terapeutické možnosti v oblasti modernej onkológie.

Od roku 2009 - po pracovnej dobe na onkologickej ambulancii – pôsobím v zdravotnom stredisku Turul v Dunajskej Strede, kde prebieha holistická diagnostika onkologických aj neonkologických pacientov. Podľa takto získaných zdravotných informácií som schopný svojim klientom zostaviť presný individuálny terapeutický plán a následne aj skontrolovať priebeh liečby. Celostné informácie z aktuálneho zdravotného stavu našich klientov získame pomocou modernej prístrojovej techniky. Iridiologický rozbor očných dúhoviek nám predstavuje genetickú konštitúciu jedinca, silné a slabé stránky jeho fyzického teľa a aktuálny stav jednotlivých orgánových systémov. Metóda elektrointersticiálneho skenovania celého teľa je modernou neinvazívnou diagnostickou technikou, ktorá nám s pomocou jednosmerného prúdu vyšetruje tzv.medzibunkový priestor jednotlivých tkanív, ukazuje na prítomnosť akútneho alebo chronického zápalu, acidobazickú rovnováhu a prítomnosť voľných radikálov tohto kompartmentu.

Pri živej analýze krvi odoberáme od pacienta kvapku kapilárnej krvi a pri jej okamžitom rozbore sa dostaneme k cenným informáciám o stave tráviaceho traktu a základných detoxikačných orgánov, ako je pečeň a obličky a o aktuálnom stave vnútorného prostredia. Podobné informácie nám prezrádzajú aj vizuálna diagnostika tváre a jazyka. Ich rozbor nás zosilňuje v definitívnej diagnóze. Vyšetrenie podrobnej štruktúry kvantového biopolu ľudského teľa pomocou tzv. NES diagnostiky nám otvára neuveriteľné možnosti diagnostiky - očami neviditeľných – jemnohmotných oddielov mikrokozmického systému klienta. S týmto diagnostickým prístrojovým vybavením sme schopní monitorovať hocijaký terapeutický modul v skupine onkologických pacientov (chemoterapia, molekulárna cielená liečba rakoviny, biologické holistické liečebné postupy ako je CoD system od prof. Dávida, komplexný liečebný systém Dr.Maxa Gersona...atď), ale aj neonkologických pacientov trpiacich na tzv. chronické degeneratívne ochorenia, s ktorými je akademická medicína bezradná.